Φίλοι που μας παρακολουθούν

Μιλήστε μας εδώ, λέγοντας ένα γεια....

Πατήστε για είσοδο στο Chat

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Η Αστυνομία θα σφραγίζει πλέον τα καταστήματα που παρανομούν και όχι ο Δήμος.

Η Αστυνομία και όχι ο Δήμος είναι πλέον ο αρμόδιος φορέας που θα σφραγίζει καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όταν συμπληρώσουν τρεις παραβάσεις σε διάρκεια 1 έτους. Η αλλαγή αυτή επήλθε με νέο νόμο και πλέον οι σφραγίσεις καταστημάτων θα γίνονται υποχρεωτικά με απόφαση του διοικητή του τοπικού αστυνομικού τμήματος.
Συγκεκριμένα, με το νέο νόμο την απόφαση προσωρινής (10 ημερών) σφράγισης λόγω συμπλήρωσης τουλάχιστον τριών παραβάσεων εντός έτους εκδίδει πλέον και επιβάλλει ο διοικητής του τοπικού αστυνομικού τμήματος.
Αν δεν εκτελεστεί η σφράγιση του καταστήματος, δεν μπορεί ο Δήμος να εκδώσει απόφαση προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του. 
Ο οικείος Δήμος θα μπορεί να....
αυξήσει ή όχι τις ημέρες αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας από 10 μέχρι 60.
Η αλλαγή στην πράξη είναι ότι οι αποφάσεις σφράγισης θα εκδίδονται από την Αστυνομία και όχι από το Δήμο. Συνεπώς, το χρονικό διάστημα επιβολής αυτών θα είναι πολύ σύντομο σε σχέση με παλαιότερα.
Ειδικότερα, ο νέος νόμος αναφέρει: «Η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των καταστημάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 180/1979 (Α΄ 46), καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, αν βεβαιώνονται από αστυνομικούς συνολικά, εντός έτους, 3 παραβάσεις. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του καταστήματος και της σχετικής έκθεσης κοινοποιείται αυθημερόν στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστημα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών, η σφράγιση διατηρείται και για τον πέραν των δέκα ημερών χρόνο». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"