Φίλοι που μας παρακολουθούν

Μιλήστε μας εδώ, λέγοντας ένα γεια....

Πατήστε για είσοδο στο Chat

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΩΡΑΡΙΑ, ΜΙΣΘΟΙ Ηλεκτρονική διασύνδεση ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ

Tο μέτρο της ηλεκτρονικής κατάθεσης των στοιχείων θα είναι υποχρεωτικό από τον Ιανουάριο του 2013
Ηλεκτρονικά θα μπορούν να γνωστοποιούν από την 1η Σεπτεμβρίου οι εργοδότες στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και στον ΟΑΕΔ τις αναγγελίες προσλήψεων, τις απολύσεις και τις αλλαγές σε μισθούς και ωράρια των απασχολουμένων
Tο μέτρο της ηλεκτρονικής κατάθεσης των παραπάνω στοιχείων θα είναι υποχρεωτικό από τον Ιανουάριο του 2013
Αυτό προβλέπει απόφαση που....
υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Γ. Βρούτσης διευρύνοντας την ηλεκτρονική διασύνδεση των επιχειρήσεων όχι μόνον με το ΙΚΑ αλλά, στο εξής, και με το ΣΕΠΕ και τον ΟΑΕΔ
Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Τα στοιχεία
Με βάση την απόφαση του υπουργείου Εργασίας:
Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά είναι η αναγγελία πρόσληψης, ο πίνακας προσωπικού, η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, βεβαίωση - δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, η αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και η αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.
Η αναγγελία πρόσληψης υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, μπορούν να υποβάλουν το σχετικό έντυπο εντός τριών εργασίμων ημερών από την πρόσληψη.
Ο πίνακας προσωπικού με τις μεταβολές στις αποδοχές εντός 15 ημερών από τη μεταβολή και η αλλαγή ωραρίου ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας, το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"