Φίλοι που μας παρακολουθούν

Μιλήστε μας εδώ, λέγοντας ένα γεια....

Πατήστε για είσοδο στο Chat

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Οδηγίες και αιτήσεις για τη μετακίνηση διαθέσιμων δημοτικών αστυνομικών

Τι πρέπει να προσέξουν στις αιτήσεις οι «διαθέσιμοι» δημοτικοί αστυνομικοί
Μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2013 οι «διαθέσιμοι» δημοτικοί αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν υποβάλει την αίτησή τους με την οποία θα δηλώσουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης. 
Την ίδια ημέρα εκπνέει επίσης η προθεσμία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποτίμηση προσόντων και όσα δικαιολογητικά τυχόν δεν....
περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.
Οι διαδικασίες για τη μετακίνηση των δημοτικών αστυνομικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα σε νέες θέσεις προχωρούν. Χρειάζεται όμως προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξουν τις θέσεις προτίμησης για την τοποθέτησή τους στους νέους φορείς - έχουν ανοίξει 2.858 θέσεις, κυρίως στην Ελληνική Αστυνομία, στα σωφρονιστικά καταστήματα, στις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης («one stop shop») του υπουργείου Εσωτερικών, στις υπηρεσίες Δίωξης Παραεμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Παίζει ρόλο το πώς θα επιλέξουν στις αιτήσεις τους τις θέσεις προτίμησης και αυτό γιατί θα παραμείνουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας όσοι δημοτικοί αστυνομικοί:
- δεν υποβάλλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη,
- υποβάλλουν αίτηση χωρίς να αναγράψουν καμία θέση προτίμησης και
- υποβάλλουν αίτηση με περιορισμένο αριθμό θέσεων και τελικά δεν καταλάβουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους (μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αποτίμησης προσόντων) επειδή σε αυτές διατίθενται υπάλληλοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων.

Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, σε εγκύκλιο με «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα» (αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170), η οποία εκδόθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης την Παρασκευή.


Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να δηλώσουν και θέσεις ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας προσωπικού από αυτήν που κατείχαν όταν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και κατέχουν τα τυπικά ή τυχόν πρόσθετα ειδικά απαιτούμενα προσόντα του αντίστοιχου κλάδου.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αίτησης που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία προσωπικού, δηλώνοντας με αύξουσα αρίθμηση (1η, 2η κ.ο.κ.) τις προτιμήσεις του.

Τονίζεται ότι για τη μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας κατά τη διαδικασία κινητικότητας ο υπάλληλος δεν εμπίπτει στον περιορισμό της οκταετίας - δηλαδή δεν ισχύει ο περιορισμός της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007 και της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του Ν. 3584/2007 στις οποίες ορίζεται ότι «υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του».

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεις για διαφορετικές κατηγορίες εκπαίδευσης υποχρεούται να συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την προτίμηση εκπαιδευτικής κατηγορίας.

Αυτό το σημείο είναι καίριας σημασίας. Γιατί:

Για παράδειγμα, υπάλληλος σε διαθεσιμότητα του Κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Δημοτικής Αστυνομίας διαθέτει και πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής. Εφόσον το επιθυμεί, υποβάλλει έντυπο αίτησης για θέσεις που αντιστοιχούν στους κλάδους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Εφοριακών ή Τελωνειακών, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, συμπληρώνοντας το έντυπο τεχνολογικής εκπαίδευσης χωρίς ωστόσο να αναγράψει σειρά προτίμησης θέσεων.

Παράλληλα, υποβάλλει και έντυπο αίτησης για θέσεις που αντιστοιχούν στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, αριθμώντας κατά προτεραιότητα δέκα κωδικούς θέσεων. Αυτός ο υπάλληλος θα διατεθεί σε κάποια από τις θέσεις προτίμησής του μόνο στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, εφόσον συγκεντρώνει τα απαραίτητα μόρια, διότι δεν ανέγραψε σειρά προτίμησης στο σχετικό έντυπο της κατηγορίας ΤΕ.

Εντός 30 ημερών στις νέες θέσεις

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες κατάρτισης των Πινάκων Βαθμολογικής Κατάταξης και διάθεσης των υπαλλήλων στις νέες θέσεις εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης απόφαση μετάταξης. Σε αυτήν καθορίζεται και η ημερομηνία εμφάνισης του υπαλλήλου στο φορέα υποδοχής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης.

Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής κατά την καθορισμένη ημερομηνία, εκδίδεται πράξη απόλυσης του υπαλλήλου και ανακαλείται η σχετική πράξη μετάταξης από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής. Τα στοιχεία διαβιβάζονται από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα υποδοχής στο ΑΣΕΠ καθώς και στο οικείο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να μεταταχθεί στη θέση «ο αμέσως επόμενος αδιάθετος υπάλληλος του Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"