Φίλοι που μας παρακολουθούν

Μιλήστε μας εδώ, λέγοντας ένα γεια....

Πατήστε για είσοδο στο Chat

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Έλεγχος «πόθεν έσχες» σε 240 εφοριακούς

Ελεγχος «πόθεν έσχες» σε 240 εφοριακούς
Σε ελέγχους «πόθεν έσχες» θα υποβληθούν εφέτος τουλάχιστον 240 υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών με ελεγκτικές αρμοδιότητες ή με θέση προϊσταμένου στους ελεγκτικούς οργανισμούς. 
Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα καθορίστηκαν για το έτος 2013 τα κριτήρια και η διαδικασία των ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης "πόθεν έσχες", των υπαλλήλων αυτών του Υπουργείου Οικονομικών.  
Ειδικότερα....
στην απόφαση προβλέπεται ότι στο δείγμα των υπαλλήλων που θα επιλεγεί για έλεγχο θα συμπεριληφθούν όσοι συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Ασκούν ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος στις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
  • Ασκούν καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές Δ/νσεις των παραπάνω οργανικών μονάδων τουλάχιστον για δύο έτη.
  • Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών το 2013 θα διενεργηθούν έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης τουλάχιστον σε 240 υπαλλήλους του υπουργείου που συγκεντρώνουν τα παραπάνω κριτήρια.
Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρεται:
1. Καθορίζουμε για το έτος 2013 τα κριτήρια και τη διαδικασία βάσει των οποίων θα διενεργηθούν έλεγχοι της περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες», των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και προσδιορίζουμε το δείγμα αυτών ως εξής:
α) Ως κριτήρια για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τους οποίους θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι του «πόθεν έσχες» (δηλαδή της περιουσιακής κατάστασης) καθορίζουμε την άσκηση καθηκόντων ελεγκτικής διαδικασίας, τη θέση ευθύνης, το χρόνο άσκησης καθηκόντων και τις υπηρεσίες άσκησης των καθηκόντων αυτών.
β) Στο δείγμα θα συμπεριληφθούν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
i) Ασκούν κατά τη δημοσίευση της παρούσας ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή τμήματος στις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
ii) Ασκούν, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, τα καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές Δ/νσεις των παραπάνω οργανικών μονάδων τουλάχιστον για δύο (2) έτη.
2. Οι έλεγχοι του «πόθεν έσχες» θα διενεργηθούν, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με εμπιστευτικό πρόγραμμα που θα υποβάλλει η αρμόδια Υπηρεσία στον Υπουργό και κατόπιν εγκρίσεώς του, ως εξής:
α) Για τους υπαλλήλους της περίπτωσης (βi), που ασκούν ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Δ/νσης, Υποδ/νσης και Τμημάτων σε οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και σε περιφερειακές ή αποκεντρωμένες μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.
β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας (βii), που ασκούν καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, σε συνδυασμό με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του υπαλλήλου κατ' αύξουσα σειρά (1,2,3,….9,10…).
3. Για το έτος 2013 θα διενεργηθούν έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης τουλάχιστον σε εκατόν δέκα (110) υπαλλήλους της κατηγορίας (βi) και σε εκατόν τριάντα (130) υπαλλήλους της κατηγορίας (βii).
4. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προβλεπόμενη διαδικασία και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ. 1060497/1459/0001Γ (ΠΟΛ.1075/21.7.2004) εγκύκλιο διαταγή καθώς και κάθε άλλη σχετική οδηγία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"