Φίλοι που μας παρακολουθούν

Μιλήστε μας εδώ, λέγοντας ένα γεια....

Πατήστε για είσοδο στο Chat

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Ρυθμίσεις δανείων τριών ταχυτήτων

Ρυθμίσεις δανείων τριών ταχυτήτων δημιουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο ελάφρυνσης των νοικοκυριών που έχουν υποστεί μεγάλες εισοδηματικές απώλειες μετά το ξέσπασμα της κρίσης. 
Η πρόταση που παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες στις διοικήσεις των τραπεζών η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση των μηνιαίων δόσεων για μία τετραετία όσων δανειοληπτών αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές αδυναμίες εκτιμάται ότι....
θα γίνει δεκτή από την τρόικα
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, ο νέος τρόπος διευθέτησης του χρέους των ιδιωτών αναμένεται να....«τρέξει» από τον ερχόμενο Ιανουάριο, καθώς εκτιμάται ότι πολύ σύντομα θα έχουν οριστικοποιηθεί οι επιμέρους όροι εφαρμογής του.
Από τις αρχές του 2013 οι δανειολήπτες ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους θα έχουν να επιλέξουν μεταξύ τριών τύπων αναδιάρθρωσης του χρέους τους: μείωση της δόσης τους βάσει του νέου καθεστώτος, χρήση των υπολοίπων προγραμμάτων αναχρηματοδότησης των τραπεζών και προσφυγή στα ειρηνοδικεία, βάσει του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης μπορεί να προσφέρει λύσεις σε οικογένειες που έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις στα εισοδήματά τους, χωρίς να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.
Ως εκ τούτου, θεωρούν βέβαιη την έγκριση από την τρόικα της λύσης που έχει προταθεί. Σε σχέση με την κριτική που διατυπώθηκε αναφορικά με τον βαθμό ελάφρυνσης των νοικοκυριών τονίζουν ότι πάντοτε όλες οι οριζόντιες ρυθμίσεις τείνουν να έχουν ήπιο χαρακτήρα, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα του συστήματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη διευθέτηση αυτής της μορφής πληροί περίπου το 20% των στεγαστικών δανείων, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 15 δισ. ευρώ, τα οποία οφείλουν περί τα 150.000 νοικοκυριά.
«Με δεδομένη την ύφεση που θα συνεχίσει να πλήττει την ελληνική οικονομία και τους επόμενους μήνες, το 2013 θα είναι ένα ακόμη έτος ρυθμίσεων» τονίζει επικεφαλής της διεύθυνσης λιανικής τραπεζικής μεγάλης τράπεζας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επισφάλειες στη στεγαστική πίστη θα έχουν ξεπεράσει στο τέλος της εφετινής χρονιάς το 25%, με δεδομένο ότι οι καθυστερήσεις αυξάνονται πλέον με ρυθμό 1% σε μηνιαία βάση. Τα τελευταία επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος αφορούν το τέλος του α' εξαμήνου του 2012 και δείχνουν ότι τα δάνεια από την κατηγορία της στεγαστικής πίστης που δεν εξυπηρετούνται για διάστημα άνω των τριών μηνών έχουν φτάσει το 19,9% ή τα 15 δισ. ευρώ.


Λύσεις-«πακέτο» για όλα τα εισοδήματα
Το νέο θεσμικό πλαίσιο ελάφρυνσης των νοικοκυριών που έχουν υποστεί εισοδηματικές απώλειες


Εφόσον «περάσουν»
από την ελληνική Βουλή τα μέτρα για την ανακούφιση των δανειοληπτών, από τις αρχές του 2013 οι οφειλέτες θα έχουν τρεις τρόπους για τη ρύθμιση των χρεών τους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριμένα:

1. Η νέα ρύθμιση
Δικαίωμα ένταξης έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες νοικοκυριών με στεγαστικό ή ενυπόθηκο καταναλωτικό δάνειο:
Α. Μισθωτοί - συνταξιούχοι - επαγγελματίες με ως δύο εργοδότες (μπλοκάκια)
  • Με εισοδηματικές απώλειες από 1.1.2010 άνω του 35%.
  • Με φορολογητέο εισόδημα σήμερα ως 25.000 ευρώ.
  • Με προσημειωμένο ακίνητο αντικειμενικής αξίας ως 180.000 ευρώ.
Β. Ανεργοι, ευπαθείς ομάδες
  • Με προσημειωμένο ακίνητο αντικειμενικής αξίας ως 200.000 ευρώ.
  • Χωρίς κανένα άλλο κριτήριο.
Οσοι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να μειώσουν τη δόση τους στο 30% του μηνιαίου εισοδήματός τους για  περίοδο τεσσάρων ετών. Αυτό επιτυγχάνεται με την πληρωμή από τον δανειολήπτη μόνο των τόκων με σταθερό επιτόκιο 1,50%. Σε κάθε περίπτωση η δόση δεν μπορεί να ξεπερνά το 30% των μηνιαίων αποδοχών του, ενώ αν ο δανειολήπτης δεν έχει εισοδήματα αναστέλλεται η πληρωμή της δόσης. Μετά την τετραετή περίοδο χάριτος επανέρχονται οι αρχικοί όροι του δανείου. Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται σημαντική ανακούφιση στους δανειολήπτες, οι οποίοι για ένα εύλογο χρονικό διάστημα καταβάλλουν πολύ χαμηλή δόση. Μετά το πέρας της περιόδου χάριτος η μηνιαία δόση επανέρχεται στα προ της ρύθμισης επίπεδα, καθώς οι όροι του δανείου παραμένουν οι ίδιοι, ενώ αυξάνεται ως και τέσσερα έτη η εναπομένουσα διάρκεια εξόφλησης.

2. Προσωποποιημένα προγράμματα αναχρηματοδότησης
Οσοι δανειολήπτες δεν πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, δηλαδή μπορεί να μην έχουν τόσο μεγάλες απώλειες στις αποδοχές τους ή το εισόδημά τους είναι υψηλότερο των 25.000 ευρώ ή η αντικειμενική αξία του ακινήτου τους είναι μεγαλύτερη των ορίων που θα τεθούν, θα μπορούν να ρυθμίζουν το δάνειό τους με τα προσωποποιημένα προγράμματα αναχρηματοδότησης των τραπεζών.
Ηδη από τις αρχές του 2010 τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν προχωρήσει σε μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων σε οφειλέτες που αντιμετώπιζαν δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των δανείων τους. Σε γενικές γραμμές, η μείωση των δόσεων επιτυγχάνεται με την παροχή μιας περιόδου χάριτος, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δανειολήπτης καταβάλλει μόνο τους τόκους ή ενδεχομένως και ένα μέρος του κεφαλαίου. Συνήθως, σε αυτές τις περιπτώσεις η τράπεζα επανελέγχει την κατάσταση του δανειολήπτη ύστερα από έναν χρόνο.
Πιο μόνιμες λύσεις επιτυγχάνονται με την αύξηση του χρόνου αποπληρωμής, που επιτρέπει τη μείωση της δόσης. Στις περιπτώσεις καταναλωτικών δανείων, η μηνιαία καταβολή μπορεί να υποχωρήσει αισθητά, εφόσον ο δανειολήπτης δεχθεί να παράσχει εξασφαλίσεις στην τράπεζα. Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατή η σημαντική μείωση του επιτοκίου, καθώς και η ταυτόχρονη αύξηση της περιόδου αποπληρωμής.
Εξάλλου, οι πιο «βαριές» περιπτώσεις αντιμετωπίζονται περισσότερο δραστικά. Επειτα από εξέταση της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης του δανειολήπτη και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο τελευταίος δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, ακόμη και αν ρευστοποιήσει μέρος της περιουσίας του, η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή της οφειλής, ώστε το «κουρεμένο» χρέος να καταστεί εξυπηρετήσιμο. Μπορεί να διαγραφεί ως και το 35% της οφειλής, ενώ για το υπόλοιπο 65% γίνεται νέος διακανονισμός για την αποπληρωμή του σε δόσεις. Πρόκειται για το στάδιο που μεσολαβεί πριν από την προσφυγή του δανειολήπτη στη Δικαιοσύνη.

3. «Κούρεμα» μέσω Ειρηνοδικείου
Οσοι έχουν ως μοναδικό περιουσιακό στοιχείο την πρώτη κατοικία τους και τα εισοδήματά τους είναι πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με το χρέος του και το κόστος εξυπηρέτησής τους, μπορούν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για τη ρύθμιση των χρεών τους, κάνοντας χρήση των διατάξεων του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Ο δανειολήπτης, εφόσον δεν καταφέρει να πετύχει διακανονισμό με την τράπεζα, μπορεί να υποβάλει στο Ειρηνοδικείο αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναφέρει την οικογενειακή κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων, τις απαιτήσεις των τραπεζών και ένα σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Αν η υπόθεση φθάσει στις αίθουσες των δικαστηρίων, η ρύθμιση του χρέους γίνεται μετά τον έλεγχο όλων των στοιχείων και εφόσον ο ειρηνοδίκης κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή του.
Στις περιπτώσεις στεγαστικών δανείων, το δικαστήριο μπορεί να διαγράψει μέρος του χρέους και να δώσει τη δυνατότητα εξόφλησης του υπολοίπου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας, σε διάστημα ως και 20 έτη, με χαμηλό επιτόκιο. Δυνατή είναι επίσης η παροχή περιόδου χάριτος μέχρι και τεσσάρων ετών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει περιουσία, το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη και τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον παρέλθουν τα τέσσερα έτη και έχει τηρήσει ο οφειλέτης τις υποχρεώσεις του, επέρχεται απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"