Φίλοι που μας παρακολουθούν

Μιλήστε μας εδώ, λέγοντας ένα γεια....

Πατήστε για είσοδο στο Chat

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Ο.Α.Ε.Ε. – Όροι και Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης από 01-01-2013

ΟΑΕΕ: Αναλυτικά οι οδηγίες για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησηςΟδηγίες, για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ασφαλισμένων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, παρέχονται σε εγκύκλιο του Οργανισμού.
Από 1-1-2013 για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων φορέων κοινωνικής ασφάλισης εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του αρθρ.10 ν. 3863/2010, όπως ισχύει, ως προς τα όρια ηλικίας και....
το χρόνο ασφάλισης, όπως αυτά διαμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις από1-1-2015.
Το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης σύμφωνα με τα αρθρ.39, 40,41ν. 3996/2011 εξακολουθεί να υφίσταται μόνο για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1-1-2011 και εφεξής με βάση τις διατάξεις του αρθρ.10 ν. 3863/2010.
Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε,προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμούν να κατοχυρώσουν, ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, σε καμία όμως περίπτωση μετά την αίτηση συνταξιοδότησης.
Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής:
1) Συνταξιοδότηση με 37ετία
Ασφαλισμένοι που μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 37 έτη πραγματικής και υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς αυτοαπασχολουμένων βάσει αρθρ. 16 ν. 3232/2004, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε, και μετά την 1-1-2013 χωρίς όριο ηλικίας.
2) Συνταξιοδότηση παλαιών ασφαλισμένων με 35ετία ως 31-12-2010
Ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν 35 έτη ασφάλισης έως 31-12-2010 έχουν κατοχυρώσει και συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, ακόμα κι αν αυτή επέλθει μετά την 1-1-2013.
Υπενθυμίζεται ότι για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου συνυπολογίζονται οι χρόνοι αρθρ. 40 ν. 2084/1992, εφόσον η αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι την 31-12-2013.
3) Συνταξιοδότηση με 35ετία από 1-1-2011
Ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2012, διατηρούν (κατοχυρώνουν) το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 36 ή 37 ετών ασφάλισης κατά περίπτωση, και του 60ου έτους της ηλικίας, ακόμη κι αν αυτό επέλθει μετά την παραπάνω ημερομηνία. Διευκρινίζουμε ότι για τη συμπλήρωση της 35ετίας συνυπολογίζεται και ο αναγνωριζόμενος χρόνος αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011, με την αίτηση αναγνώρισης να μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ως την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
4) Συνταξιοδότηση με 35ετία από 1-1-2013
Ασφαλισμένοι – παλαιοί ή νέοι – που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.
Διευκρινίζεται ότι για τη συμπλήρωση των 40 ετών συνυπολογίζεται και ο αναγνωριζόμενος χρόνος αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011, – κατά μέγιστο όριο (7) επτά ετών – με την αίτηση αναγνώρισης να μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ως την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"