Φίλοι που μας παρακολουθούν

Μιλήστε μας εδώ, λέγοντας ένα γεια....

Πατήστε για είσοδο στο Chat

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Πρόσληψη 519 άνεργων σε Αργολίδα και Λακωνία μέσω ΚΟΧΑναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος και στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, το οποίο αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ συνολικά 519 ανέργων (320 και 189 ατόμων αντίστοιχα)
Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο «Ενίσχυση της Απασχόλησης σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» το οποίο....
υλοποιείται από την «ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση» με Συμπράττοντα φορέα την «Αναπτυξιακή Ανώνυμο Εταιρία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα:
 • στα γραφεία της ΑΜΚΕ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση» (Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300, Κρανίδι Αργολίδος) και στην ιστοσελίδα www.ngodiastasi.gr,
 • στα γραφεία του συμπράττοντος φορέα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε» (Επισκοπή Τεγέας Αρκαδίας),
 • στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr),
 • στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν:
 • Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
 • Αλφαβητικός πίνακας αποκλειόμενων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
 • Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
 • Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για την Π.Ε. Αργολίδας ανήλθε στις 1004 για 350 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων καλύφθηκαν οι 320, και για την Π.Ε. Λακωνίας στις 477 για 200 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων καλύφθηκαν οι 189.
Διαδικασία Αποδοχής Θέσης
Οι προσληπτέοι οφείλουν, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ήτοι από 22/8/2012-31/8/2012 για την Αργολίδα και από 27/8/2012-05/9/2012 για τη Λακωνία, να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στα γραφεία της ΑΜΚΕ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση» (Αγ. Κωνσταντίνου 7, 21300, Κρανίδι Αργολίδος), τα εξής:
 • Το έντυπο αποδοχής θέσης (Υπόδειγμα 1 - αναρτημένο στην ιστοσελίδα), με το οποίο αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
 • Μία φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση ΙΚΑ κ.λπ.).
 • Μία φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.).
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης του προσληπτέου, ο δικαιούχος τον ενημερώνει, ότι εάν δεν προσέλθει εντός 5 ημερολογιακών ημερών θα προχωρήσει στην διαγραφή και αντικατάσταση του.
Εάν κάποιος από τους αναγραφόμενους στον Πίνακα των προσληπτέων δεν επιθυμεί να συμπεριληφθεί στους ωφελούμενους, θα πρέπει να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής θέσης (Υπόδειγμα 2 - αναρτημένο στην ιστοσελίδα), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή και να την αποστείλει στα γραφεία του δικαιούχου (ανωτέρω διεύθυνση) μέχρι τις 31/08/2012 για την Αργολίδα και μέχρι τις 05/09/2012 για τη Λακωνία.
Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την Τετάρτη 22/8/2012 έως και την Παρασκευή 24/8/2012 για την Αργολίδα και από τη Δευτέρα 27/8/2012 έως και την Τετάρτη 29/8/2012 για τη Λακωνία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη αποστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλιού 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και ΟΧΙ στα γραφεία της ΑΜΚΕ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση».
ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
 • ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300 Κρανίδι Αργολίδος,
 • Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης: 213-0009396 (ώρες λειτουργίας 09.00 - 17.00),
 • Ιστοσελίδες: www.ngodiastasi.gr , www.epanad.gov.gr, www.asep.gr.
 •  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"