Φίλοι που μας παρακολουθούν

Μιλήστε μας εδώ, λέγοντας ένα γεια....

Πατήστε για είσοδο στο Chat

Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

Τελευταία ευκαιρία για τους οφειλέτες του Δημοσίου

Φωτογραφία για Τελευταία ευκαιρία για τους οφειλέτες του Δημοσίου
Tελευταία ευκαιρία σε περίπου 1.000.000 οφειλέτες του Δημοσίου δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει έσοδα και να κλείσει μέρος έστω της...μαύρης τρύπας των 45 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών. 
Μάλιστα από το σύνολο των 45 δισ. ευρώ τα 35 δισ. ευρώ τα οφείλουν περίπου 11.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Μάλιστα οι εφοριακοί σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου επεσήμαναν ότι τους επόμενους μήνες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο αφού....
καθημερινά επισκέπτονται τις εφορίες πολίτες που λένε στους υπαλλήλους ότι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις και όχι ότι δεν θέλουν.

Ετσι ο νέος υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης υπέγραψε πρόσφατα απόφαση σύμφωνα με την οποία παρατείνεται ως τις 16 Ιουλίου 2012 η προθεσμία υπαγωγής των ληξιπρόθεσμων οφειλετών του Δημοσίου στις ευνοϊκές διατάξεις για εξόφληση των χρεών σε δόσεις και διαγραφή μέρους ή του συνόλου των προσαυξήσεων.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα είναι οι εξής:

α) Υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου ως και τις 16 Ιουλίου 2012 στη ΔΟΥ ή στο Τελωνείο για βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές ως τις 29 Φεβρουαρίου 2012 εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ (βασική οφειλή) όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 ευρώ (βασική οφειλή) όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

β) Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή εφάπαξ εξόφληση την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Σε δόσεις η εξόφληση των χρεών

α) Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις από 2 ως 24 και υπό προϋποθέσεις ως 60.

β) Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης.

Οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται:

•Εφάπαξ, με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

•Από 2 ως 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού 90% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Ως ελάχιστο ποσό ρύθμισης έχουν οριστεί τα 100 ευρώ.

Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τρεις συνεχείς μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο μηνιαίας διάρκειας εφόσον είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση του συνόλου της οφειλής, το οποίο και θα εξοφλήσει το σύνολο της υπαχθείσας σε ρύθμιση οφειλής, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των δόσεων που τελικά διαμορφώνεται. Αν πρόκειται για αίτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή του εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου ή ορίζεται ποσοστό παρακράτησης μέρους ή του συνόλου του εισπραττόμενου τιμήματος.

Στον οφειλέτη που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση:

•Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.

•Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού) εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη.

•Δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση.

Η συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο προς διασφάλιση της οφειλής να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο.

Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής με ένα τοις εκατό (1%) προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Νέα προθεσμία για χειρόγραφες δηλώσεις

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας νέα παράταση στην καταληκτική προθεσμία για τη χειρόγραφη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στις εφορίες. Πλέον οι φορολογούμενοι (κυρίως συνταξιούχοι αλλά και όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα κάτω από 12.000 ευρώ) μπορούν να υποβάλλουν απευθείας στην Εφορία τη φορολογική τους δήλωση ως τις 10 Ιουλίου 2012, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υποχρέου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"